Velkommen til høsten

Ting ser lysere og lysere ut

Det er bare en måned igjen til skolestart.  Det ser stadig bedre ut når det gjelder korona.
Nå kan vi også ha buffet til lunsj og frokost. Vi må bare passe på å vaske/sprite hender.
Smitten på Sørlandet er veldig lav. 
For våre utenlandske elever ser også ting lysere ut,  det er åpnet for innreise for å gå på skole i Norge.
Det siste angående grenseåpning kan du lese om her: https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-om-grenseapning-i-forbindelse-med-covid-19/?fbclid=IwAR34A-lFZYtjjfElNdEG8NubcJ91lPQsqMaHtjXRsw8lJRnXW0lT9Rzzmxo