Send søknad

Du kan søke nå! For skoleåret 2022-23 starter opptak av elever 1. februar 2022. Er det ledige plasser, tar vi opp elever helt fram til skolestart. Søker du før 1. februar får du en bekreftelse på mottatt søknad og etter 1. februar vil du raskt få svar om plass. Husk å sende oss en bekreftelse om at du tar plassen. Etter hvert vil vi sende deg mer informasjon om skoleåret ditt og du kan begynne å glede deg til å treffe alle dine nye venner 21. august 2022.

Send søknad

Lurer du på noe?

Opptak - opptakskriterier

Agder folkehøgskole har ingen søknadsfrist, men starter opptak av elever 1. februar. Jo tidligere du søker jo større er sjansen for å få plass. Etter at søknaden med vedlegg er mottatt av skolen, vil du snarest mulig få tilbakemelding om vi kan tilby plass eller ikke.

Når du tar imot skoleplass, må du betale et innmeldingsgebyr (fellesbestemmelser for folkehøgskolene). Innmeldingsgebyret garanterer skoleplass. Gebyret tilbakebetales ikke om du velge å si fra deg plassen etter at gebyret er betalt.

Tidlig på sommeren vil du få tilsendt praktisk informasjon om det kommende skoleåret, bl.a. med skolerute.

  • Skolen har 18 års aldersgrense.
  • Søker må oppgi all relevant informasjon, f.eks. sosiale eller medisinske forhold.
  • Vi ser også på om søkere har høyt ubegrunnet fravær uten å redegjøre for dette.
  • For å bli elev må du ha akseptert skolens reglement med din signatur.
  • Opplyst motivasjon, interesse og forventninger tillegges vekt.
  • Vi tilstreber en jevn fordeling av jenter og gutter.