Opptakskriterier

Agder folkehøgskole har ingen søknadsfrist, men starter opptak av elever 1. februar. Jo tidligere du søker jo større er sjansen for å få plass. Etter at søknaden med vedlegg er mottatt av skolen, vil du snarest mulig få tilbakemelding om vi kan tilby plass eller ikke.

Når du tar imot skoleplass, må du betale et innmeldingsgebyr (fellesbestemmelser for folkehøgskolene). Innmeldingsgebyret garanterer skoleplass. Gebyret tilbakebetales ikke om du velge å si fra deg plassen etter at gebyret er betalt.

Tidlig på sommeren vil du få tilsendt praktisk informasjon om det kommende skoleåret, bl.a. med skolerute.

  • Skolen har 18 års aldersgrense.
  • Søker må oppgi all relevant informasjon, f.eks. sosiale eller medisinske forhold.
  • Vi ser også på om søkere har høyt ubegrunnet fravær uten å redegjøre for dette.
  • For å bli elev må du ha akseptert skolens reglement med din signatur.
  • Opplyst motivasjon, interesse og forventninger tillegges vekt.
  • Vi tilstreber en jevn fordeling av jenter og gutter.

Send søknad