Litt om åpningen

Her kommer litt informasjon om åpningen av skoleåret

Hei alle kommende elever!

Viktigst i denne artikkelen (også sendt som e-post):

 1. Gi beskjed når du kommer – se nedenfor
 2. Gi beskjed hvis du er i en risikogruppe.

Det nærmer seg 23.august og skolestart. Vi gleder oss til å møte dere :)

Som alle skjønner er vi inne i et spesielt år på grunn av Covid-19. Dette må vi ta hensyn til. Samtidig skal vi også ha fokus på å skape et flott folkehøgskoleår. I år er det kanskje viktigere enn noen gang å gå på folkehøgskole. Etter lang til med hjemmeskole og etter en veldig redusert russetid kan et år med mye sosialt fellesskap bli en flott opplevelse.

Her er litt om hvordan den første tiden vil være:

Linjene vil være skolens kohorter (Reiseliv deles i to). Linjene vil bo sammen på internatet, spise sammen og sitte sammen i fellestimer (når vi begynner med det).

De 10 første dagene vil være spesielle. Da må vi være ekstra nøye med smittevernregler og avstand. Etter 10 dager kan vi ha mer normal kontakt med hverandre. Samtidig er det viktig å unngå mest mulig kontakt med folk utenfor skolen for å hindre å få smitte inn på skolen. For tiden er det lite smitte i Kristiansand.

Litt om åpningen. 

Åpningsmiddagen vil kun være for dere elever. Den begynner 18:00 søndag 23.august. Vi kan dessverre ikke invitere foresatte. Det vil være litt kaffe og boller etc. for foresatte.

Middag i matsalen. Før maten vil du få treffe klassen din og hilse på læreren. Vi har en stor matsal som kan utvides. Vi kan derfor fint få plass til alle elever og samtidig ha god avstand mellom alle. Er det fint vær vil vi være ute etter maten. 

Normalt starter vi dagene felles i aulaen. Også felles timer og felles informasjon skjer her. De første 10 dagene vil det meste av informasjonen bli gitt i klassene. Enkelte korte økter kan vi gjennomføre i matsalen.

Når de 10 første dagene er over feirer vi det med en skalldyraften!

 Noen punkter som du må merke deg: 
 • Har du symptomer på luftveissykdommer, feber, forkjølelse skal du ikke komme til skolen, men vente til du er frisk. 
 • Du kan komme til skolen mellom lørdag kl.10:00 og søndag 17:00. 
 • Kun én foresatt kan være med inn på rommet. Hold avstand til andre.
 • Det vil stå håndsprit ved inngangene til internatet – husk å bruke den.
 • Prøv å unngå steder med smitterisiko i tiden fram til skolestart.

Gi beskjed når du kommer. På grunn av bemanning trenger vi å vite omtrent når du regner med å ankomme skolen. Meld fra til  kontor@agder.fhs.no

Grønt, oransje og rødt nivå

Vi vil operere med trafikklysmodellen. De første 10 dagene tenker vi oransje nivå. Deretter går vi over til grønt hvis alt ser bra ut. Dere vil få en mer detaljert oversikt over smittevern når dere kommer til skolen.

De viktige smittevernreglene
 • Vaske hender ofte (eller bruk hånddesinfeksjonsmiddel)
 • Holde avstand til andre enn kohorten
 • Hoste/nyse i armkroken
 • Være på rommet ved symptomer på sykdom
Er du i en risikogruppe?

Da trenger vi å få informasjon om det. Dette vil ha betydning for hvordan vi plasserer elever sammen og reaksjoner ved et eventuelt smitteutbrudd. Send mail til kontor@agder.fhs.no

Nedenfor finner du hva som definerer økt risiko. Du kan også lese mer på https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Grupper med lett økt risiko

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko.

Grupper med moderat eller høy risiko
 • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). Blodkreft har høyere risiko enn andre former for kreft. nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)
 • medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • blodsykdommer som omfatter celler eller organer som er viktige for immunforsvaret
 • benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon
 • hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
 • betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
 • annet, vurdert av lege

Velkommen til Agder folkehøgskole