Ny endring i skoleruta

Skolen flytter vinterferien til uka før påske.

Dette skjer som en følge av pandemien - for å redusere antall innslusningsperioder i vårsemesteret.