Alle elever testet etter påske

Vi har fått hjelp av Søgne legesenter til å teste alle elevene våre. Nå har vi fått svar og kan gå tilbake til normalen der alle elevene er en stor kohort.
Nå bruker vi energien på ikke å få smitte inn til skolen ved reise- og besøksrestriksjoner.