Besøk av Utviklingsministeren

Utviklingsminister Nikolai Astrup besøkte skolen i dag

Det er ikke hver dag skolen får besøk av en minister. Nikolai Astrup snakket om Norges arbeid med FNs bærekraftmål og om norsk bistandspolitikk. Det var en flott sekvens med flotte engasjerte elever.
Vår rektor Reidar Nilsen benyttet også anledningen til å fortelle om skolens arbeid rundt bærekraft. Han fortalte også om prosjektene vi har hatt blant Karen-folket og i Hviterussland. Verd å nevne var også valgfaget (med lærer Lise Hjemlestad) Framtid og handling der de blant annet har laget skolegensere av brukte klær. Ingolf Stokkeland informerte om kortkurs-prosjekte "Hønsehus i Mongolia" der det ble samlet inn penger til et barnehjem.