Folkehøgskolen våren 2020 og regjeringen


Hentet fra Regjeringen.no ("Spørsmål og svar om gradvis gjenåpning av barnehager og skoler 

Hvorfor får ikke folkehøyskoleelever avslutte skoleåret sitt?

  • Folkehøyskoleelevene har få uker igjen av skoleåret sitt. Elevene får nå et undervisningsopplegg som gjør at de får fullført skoleåret sitt uten å være på skolen.
  • En åpning ville innebære at 8000 elever måtte reise frem og tilbake til skolen sin i løpet av de neste ukene. Samtidig er det vanskeligere å hindre smitte og isolering av syke på internatene.

Må folkehøyskoleelevene betale skolepenger når de ikke får reise tilbake til skolene?

  • Staten kommer til å kompensere folkehøgskolene for deler av inntektsbortfallet nå som elevene ikke bor på internatene. Elevene må imidlertid være forberedt på å måtte betale noe av skolepengene. De får fortsatt lån og stipend fra Lånekassen, og vil få et fullført folkehøyskoleår selv om skolene er stengt.  

Hvorfor er det greit at andre internatskoler åpner når ikke folkehøyskoler får åpne?

  • Videregående skoler med internat kan åpne på samme måte som offentlige videregående skoler.
  • Det å holde internatskolene stengt ville få store konsekvenser for mange av elevene. Noen av skolene har spesialisert seg på elever med lærevansker eller andre utfordringer.
  • Samtidig sier vi at disse skolene skal ha fleksibilitet til å selv vurdere når internatelevene kan returnere og om noen av dem i en periode fortsatt skal få fjernundervisning.