Seks uker til skolestart

Nå er det cirka 6 uker til skolestart. Vi håper alle har en fin sommer. (on English below)

Skolestart og Covid-19.

Det er mye som ennå er uavklart med tanke på smittevern og oppstart. Vi venter på mer informasjon og nye veiledere fra departementet og folkehøgskolene sentralt. 

Vi kan derfor ikke si hvordan innslusningsfasen vil bli enda. Men dette vil bli organisere i samråd med FHI, folkehøgskolene sentralt og kommuneoverlegen. Sist skoleår gjorde vi mange nyttige erfaringer og kom oss gjennom året uten smitte og med mye sosial kontakt innad i elevgruppa.

Vi regner med at departementet sender ut retningslinjer for oppstart og kommer tilbake når vi har mer informasjon.


Vaksine

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å bli vaksinert på.

Videre anbefaler FHI at dose 2 settes på studiestedet (hvis tidspunktet for dose 2 er etter studiestart). Vi vil organisere dette og er i dialog med kommuneoverlegen. Utflukter, reising og all kontakt med omverden vil være mye enklere når alle er vaksinert. 

NB! Det er viktig å avbestille timen for dose to hvis dere ikke benytter dere av dette i hjemkommunen. 

Utenlandske elever (og eventuelt norske som ikke er vaksinert) vil få tilbud om vaksine i Kristiansand.

Det viktigste så langt: ta vaksine på hjemsteder og husk å avbestille dose 2 hvis den er etter skolestart.

Ha en fortsatt god sommer!


In English 

We are looking forward to see you all in approx. 6 weeks. Here is a very short info about covid-19 anf vaccine.

School start and Covid-19.

A lot of things are still not set according to school start and precautions against Covid-19. We are waiting for guidelines from the government and folkehøgskole.no. 

The first 2 weeks will be set in cooperation with The Norwegian centre for disease control and prevention and municipal chief physician. Last year we achieved a lot of useful experiences according to Covid-19 and the year went by without any transmission and with lot of social contact.

We expect that the government are working with new guidelines that will be ready before school start. We will keep you updated.


Vaccine

The Norwegian centre for disease control and prevention encourages all students to get the first vaccine shot where they normally live. That will be the fastest way to be protected.

The second dose will be organized her in Kristiansand. We are in dialog with the Municipal Chief Physician. All travels will be easier after the vaccines. 

Foreign students that not yet are vaccinated will be offered vaccine in Kristiansand.

We with you all a nice summertime