Avslutning for 2021-22

Skoleavslutning

Vi vil med dette invitere til elever og familie til avslutningsfest den 13. på Agder folkehøgskole

Året har vært spennende og en litt mer normalisering av hverdagen har gjort at vi kan invitere familien til avslutningsfesten.


Fredag 13. mai:

Fra16:00Familien er velkomne

Kl.18:00Festmiddag

Kl.20:30Program i aulaen

Kaffe og kaker

Kl.21:00Avslutning kun for elevene.


Lørdag 14. mai: Hjemreise (Frokost kl. 09.00 – 10.00)


Vi ønsker at elevene skal få ta avskjed med hverandre i fred og ro. Det er derfor bestemt at vi ikke kan ha overnatting av foreldre på skolen. Likeledes at det kun blir elever på skolen etter kl.21:00. Før den tiden er dere hjertelig velkomne!


Priser:

Festmiddag 200,- pr. person

(Barn 2-16 år halv pris)

Middag betales til konto: bankkonto 2801.47.40475. Merk betaling med ”avslutning” og elevens navn.


Vi ber om at alle som vil delta melder tilbake til oss gjennom elevene seinest 5. mai slik at kokkene vet hvor mye mat de skal forberede.


Vel møtt!


Med vennlig hilsen


Agder folkehøgskole