Skolerute 2021-22 - School Calendar 2021-22

NB! Høstferien og vinterferien kan bli flyttet til hhv juleferien og påskeferien på grunn av Covid-19 situasjonen.

NB The Autumn break can be moved to the Christmas vacation, and the winter vacationcan can be moved to the Easter vacation due to the Covid-19 situation.

22.08.2021Skolestart med festmiddag.
01.10.2021Siste dag før høstferien.
11.10.2021Første dag etter høstferien.
17.12.2021Siste dag før juleferien.
03.01.2022Første skoledag etter juleferien.
18.02.2022Siste skoledag før vinterferien.
28.02.2022Første skoledag etter vinterferien.
08.04.2022Siste skoledag før påskeferien.
19.04.2022Første skoledag etter påskeferien.
13.05.2022Avslutningsfest.
14.05.2022Hjemreise
22.08.2021School starts with a banquet.
01.10.2021Last day before Autumn vacation.
11.10.2021First day after Autumn vacation.
17.12.2021Last day before Christmas vacation.
03.01.2022First day after Christmas vacation.
18.02.2022Last day before Winter vacation.
28.02.2022First day after Winter vacation.
08.04.2022Last day before Easter vacation.
19.04.2022First day after Easter vacation.
13.05.2022End-of-the-year banquet.
14.05.2022The End - Time to start journey home