Fellesfag og aktiviteter

Skolerute for 2021-22 finner du nederst.
School calendar fro 2021-22 at the bottom

Skolerute 2020-21 - School Calendar 2020-21

NB! Det er gjort en ny forandring i skoleruta: Vinterferien tatt bort og erstattet med lengre påskeferie.

NB There has been a change: The fall vacation has been replaced with a longer Christmas vacation

23.08.2020Skolestart med festmiddag.
11.12.2020Siste dag før juleferien.
04.01.2021Første skoledag etter juleferien.
19.03.2021Siste skoledag før påskeferien.
06.04.2021Første skoledag etter påskeferien.
01.05.20211.mai - fridag.
14.05.2021Avslutningsfest.
15.05.2021Hjemreise
23.08.2020School starts with a banquet.
11.12.2020Last day before Christmas vacation.
04.01.2021First day after Christmas vacation.
19.03.2021Last day before Easter vacation.
06.04.2021First day after Easter vacation.
01.05.20211st of May - holiday.
14.05.2021End-of-the-year banquet.
15.05.2021The End - Time to start journey home
Merk: Det vil være undervisning på Kr.himmelfarsdag 13.5 21
Remark: There will be school at Ascension day 13th of may 21
 <--! 

Skolerute 2021-22 - School Calendar 2021-22

NB! Høstferien og vinterferien kan bli flyttet til hhv juleferien og påskeferien på grunn av Covid-19 situasjonen.

NB The Autumn break can be moved to the Christmas vacation, and the winter vacationcan can be moved to the Easter vacation due to the Covid-19 situation.

22.08.2021Skolestart med festmiddag.
01.10.2021Siste dag før høstferien.
11.10.2021Første dag etter høstferien.
17.12.2021Siste dag før juleferien.
03.01.2022Første skoledag etter juleferien.
18.02.2022Siste skoledag før vinterferien.
28.02.2022Første skoledag etter vinterferien.
08.04.2022Siste skoledag før påskeferien.
19.04.2022Første skoledag etter påskeferien.
13.05.2022Avslutningsfest.
14.05.2022Hjemreise
22.08.2021School starts with a banquet.
01.10.2021Last day before Autumn vacation.
11.10.2021First day after Autumn vacation.
17.12.2021Last day before Christmas vacation.
03.01.2022First day after Christmas vacation.
18.02.2022Last day before Winter vacation.
28.02.2022First day after Winter vacation.
08.04.2022Last day before Easter vacation.
19.04.2022First day after Easter vacation.
14.05.2022End-of-the-year banquet.
15.05.2022The End - Time to start journey home