Lån og stipend Lånekassen

Norske elever kan søke om stipend og lån i Statens Lånekasse for Utdanning.

Lån og stipend

Norske elever kan søke om stipend og lån i Statens Lånekasse for Utdanning. Alle må søke på nettet fra lanekassen.no. Elever som blir tatt opp ved skolen får tilsendt litt informasjon om lån/ stipend, men oppfordres til å sjekke Lånekassens hjemmesider for mer informasjon.

Frist for å søke stipend og lån for inneværende år er 15. november for høst og høst/vår, og 15. mars hvis du kun søker for vårsemesteret. Nettsøknaden er klar for søking til neste skoleår fra mai/juni. Følg med på lanekassen.no. Søknaden finner du på lanekassen.no/nettsoknad.

Stipend og lån fra Statens Lånekasse Lånekassen gir støtte til elever på folkehøgskole gjennom stipend og lån i 10 måneder. Satser og regler for støtte bestemmes av Stortinget via statsbudsjettet hvert år. Som elev på folkehøgskole kan du søke stipend og lån i Lånekassen. Opplysningene her er gitt med forbehold om endringer i reglene til Statens Lånekasse. Kun borteboere får stipend. Bor du på folkehøgskolen er du borteboer. Hjemmeboere kan kun få lån.

Andre stipender - legater

Enkelte kommuner, fylkeskommuner og private legater har stipender du kan søke på. Disse kan du finne informasjon om i Stipend- og Legathåndboken, eller ved å kontakte hjemkommune/-fylke. På sidene til legathandboken.no kan du bestille boken eller søke (koster 30 for 24 timer) etter legater.

Stipend fra annet nordisk land

Elever fra andre nordiske land bør ta kontakt med studiefinansieringsinstitusjoner i hjemlandet.

Hvor mye?

For skoleåret 2020/2021 kan du få kr. 112.290 som lån. 40% av dette, kr. 44.916 blir omgjort til stipend dersom du fullfører folkehøgskoleåret. Satsene for 2021/22 er ikke klare i skrivende stund. Hele stipendet/lånet står som lån inntil du har fullført skoleåret. Omgjøring til stipend gjøres etter skatteoppgjøret, det vil si november ett år etter skoleslutt. Du kan også ha rett på reisestipend. Beløpet fra Lånekassen vil bli utbetalt månedlig med et større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Reisestipend

Alle som er 25 år eller yngre som reiser hjemmefra for å ta utdanning, kan få reisestipend mellom registrert hjemsted i Norge og folkehøgskole. Dette har blitt redusert de siste årene. Se lånekassen sin side Slik regner vi ut reisestipend  for mer informasjon

Hvordan søker man?

Du søker om stipend og lån via nettsøknaden til Lånekassen. Du må registrere deg med "Min ID" og ha kodene fra Skatteetaten klare. For å signere søknaden elektronisk, må du ha Bank ID.

Andre opplysninger

Har du hatt høy inntekt eller formue, kan stipend bli stående som lån. Opplysningene her er med forbehold om endringer i reglene til Statens Lånekasse.

Mer informasjon

For fullstendig informasjon om stipend og lån samt nettsøknad, se www.lanekassen.no