Skolen

Har skolen elevdatamaskiner?

Ja, en PC med Office og skriver

Hvordan er alkoholreglene på skolen?

Det er totalforbud mot å drikke og oppbevare alkohol på internatet. Det er heller ikke tillatt å være beruset på skolens område, men vi har ikke forbud mot å gå ut å drikke - forutsatt at du går rett å legger deg når du kommer hjem.

Hvor mye koster skolen?

Prisen varierer fra linje til linje. Se Detaljerte priser.

Hvordan finner man skolen?

Skolen ligger i Søgne, vest for sentrum. Se kart og veibeskrivelse

Hvor langt er det til Kristiansand fra skolen?

Det er 16-19 km, avhengig av hvilken vei du kjører. E-39 er lengst, men går nok raskest. Det tar 20 minutter med bil og 28-30 minutter med buss.

Hvilke busser går til skolen?

Buss nr. 40 og 42 går fra rutebilstasjonen i Kristiansand til sammen ca 3 ganger i timen på dagtid. på kveldstid går bussene ca, 1-2 ganger i timen. I helgene går det også nattbusser. Se rutetider

Koster det å vaske tøy?

Nei, det er gratis.

Hvordan får man vasket tøyet sitt?

Skolen har vaskeri med to store maskiner, en frittstående sentrifuge, tørketrommel og strykejern.

Har skolen sykler?

Nei, kun til internasjonale elever, men området er ideelt for sykling. Har du muligheten for å ta med sykkel, bør du gjøre det. Skolen har garasje/sykkelskur til oppbevaring av sykler.

Hvor kan man sette sykler?

Skolen har en garasje for sykler og et sykkelskur. Har du sykkel i garasjen, vil du få egen nøkkel til denne. Husk likevel at ikke alle er like flinke til å huske å låse, så sykkelen må låses forsvarlig.

Er det plass til egne biler?

Ja. Skolen har flere oppstillingsplasser for biler.

Er det greit å bruke narkotika når man er hjemme (f.eks. i skolens ferier)?

Nei. Du må skrive under på at du ikke bruker narkotika så lenge skoleåret varer - også i ferier.

Kan man ha besøk i helgene?

Ja. Skolen har gjestehybel som koster 150 kr pr. person pr. døgn inkl. alle måltider. Hvis gjesten overnatter på ditt rom (du kan låne madrass av skolen) koster det 60 kr inkl. alle måltider. Foresatte kan dessuten overnatte på skolens kurssenter (200 kr pr. person pr. døgn inkl sengtøy og måltider)

Hvordan er regler for røyking/snusing?

Det er røykeforbud inne - også på internatet. Det er tilrettelagt for røyking (med tak) utenfor. Skolen har ingen regler for bruk av snus (bare bruk huet og søppeldunker).

Hvor mange måltider har skolen?

Normalt 4 - frokost, lunsj, middag og kveldsmat. I helgene er det brunsj i stedet for frokost og lunsj

Er skolen kristen?

Nei. Agder folkehøgskole er frilynt. Dette innebærer at det ikke forkynnes noen form for religion, men skolen er åpen for elever med alle livssyn.

Hvor mange valgfag kan jeg velge?

Summen av linjefag og valgfag må være minst 19 timer. Linjefag er vanligvis 16 timer, hvilket betyr minst 3 timer valgfag. Du kan velge så mange du vil så lenge det er ledig plass. Det kan være lurt å tenke på å ha litt tid til arbeid med linjefag etc.

Hva slags mat serveres på skolen?

Det serveres variert god mat. Typisk middagsmat til middag. Vi får mye skryt av maten fra elevene.

Må man velge en linje?

Ja, for å være fullverdig elev må man følge et linjefag.

Hvordan er reglene med alkohol på turer?

På turer er alkoholreglementet litt annerledes enn på skolen. Det er vanligvis litt mindre strengt, men læreren kan sette grenser, det vil være avhengig av reisemål mm.

Kan utenlandske elever få lån eller stipend i Statens Lånekasse?

Som hovedregel må du være norsk statsborger, men også utenlandske statsborgere kan ha rett til støtte. Er du utenlandsk statsborger, kommer det an på hvor du kommer fra, hvilken tilknytning du har til Norge, og på hvilket grunnlag du har fått opphold her. Se www.lanekassen.no for mer informasjon.

Drar alle linjene på turer?

Ja, men reisemål varier fra linje til linje.

Kan man velge valgfag helt fritt eller må man velge fag som har med linjen å gjøre?

Du kan velge helt fritt. Vi anbefaler at du velger slik at du får variasjon fra linjefaget.

Hvilken aldersgrense har skolen?

Skolen har 18 års aldersgrense. Det innebærer at du må fylle 18 år i løpet av det første semesteret.

Hvor mange elever er det i hver klasse?

Normalt opptil 16 elever, men det kan variere noe for de forskjellige klassene.

Hvor går studieturene i år?

Vi planlegger å gjennomføre som planlagt. Se informasjon på linjesiden.

Hvor lenge varer undervisningene på lørdag? Er det undervisning på alle lørdager?

Undervisning på lørdager varer normalt til kl.14:45. Når du begynner på skolen vil du få en oversikt over de lørdagseminarene skolen har og velger dem du synes er interessante eller som passer i forhold til planlagte hjemreiser. Antallet kan variere litt fra år til år (skal stemme med totalt antall skoledager), men normalt vil du ha undervisning ca 8 lørdager i halvåret.

Hva er elevstyrt valgfag?

Et elevstyrt valgfag betyr at det er en elev som er lærer. Det kan være en spansktalende elev som underviser i spansk, en elev som er utdannet instruktør innen et eller annet felt osv. På denne måten kan elever med spesielle ferdigheter få utnyttet disse samtidig som det kommer andre elever til gode. Disse fagene vil selvsagt variere fra år til år og ikke bli avklart før skolestart

Hvordan betaler man oppholdspengene?

Disse betales hver måned, via nettbank, eventuelt terminal.

Hvor ofte betaler man oppholdspenger?

De fleste betaler oppholdspengene i terminer hver måned når de får stipend/lån fra lånekassen.

Kan man være igjen på skolen i ferier?

I utgangspunktet ikke. Det kan gjøres unntak for utenlandske elever eller i helt spesielle tilfeller

Hvor lange er skoledagene?

Det varierer - alt etter hvilke valgfag du velger. I tillegg til formiddagsundervisning kan du ha ulike valgfag fra 16:00 til 20:00.

Går det an å arbeide noe på fritiden, som ekstrahjelp eller lignende?

Det kan nok la seg gjøre med en fleksibel arbeidsplass, men husk at du vil ha undervisning mange lørdager og kanskje noen kvelder (du kan styre noe ut fra hvilke valgfag du velger). I tillegg kommer turer, ferier etc.

Hva er en stipendiat?

Stipendiater er elever fra året før. Vi pleier å ha 3-4 stipendiater. Stipendiatene har miljøskapende oppgaver, organiserer diverse arrangementer og aktiviteter

Når har skolen ferier?

Opplysninger om ferier vil du finne på her.

Brukes det noen bøker til undervisningen?

Du trenger ikke kjøpe bøker. Enkelte linjefag bruker bøker. Disse vil du kunne låne.

Hva skjer den første skoleuka? Begynner man rett på med undervisning?

Den første uka er spesiell, men vil også inneholde linjefag. Det blir lagt opp til mange aktiviteter for å bli godt kjent. I tillegg trenger man en del informasjon. Elevene pleier å sette pris på en slik start.

Hva skjer første skole dag?

Søndag kveld er det åpningsmiddag med presentasjon av lærerne. Første skoledag - mandag vil det bli presentasjon av de ansatte samt litt nødvendig informasjon. det meste vil skje klassevis. Du vil også bli litt kjent på skolen og i nærområdet. På kvelden pleier vi å grille og bli litt bedre kjent.

Hva er adressen til skolen

Agder folkehøgskole Høgskoleveien 49 4643 Søgne, Telefon:  38 16 82 00 , E-post:  kontor@agder.fhs.no

Er det langt til lege?

Det finnes legesenter på Tangvall - 5 km unna, Telefon:  38 05 39 40 .
Legevakt: åpningstidene på Tangvall er fra 12.00-21.00 alle dager i året.

  • Adresse: Tangveien 8F, 4640 Søgne
  • Telefon:  116 117


Hvilke valgfag har skolen?

Se Valgfag under Felles på menylinjen til Agder folkehøgskole.

Hvis du i løpet av skoleåret finner ut at du ønsker å slutte skolen, får du tilbake oppholdspengene da?

Du må betale for 6 uker etter at du har sluttet (kost/losji, materiell). I tillegg må du betale for utstyr, studieturer du har deltatt på, samt billetter eller lignende som ikke kan refunderes for planlagte turer. Hvis du har betalt inn mer enn dette, vil du får det refundert. Hvis du ikke har betalt alt, vil du få faktura på resten. Vær obs på at studielån ikke omgjøres til stipend hvis du ikke fullfører skoleåret. Skolens administrasjon vil varsle Lånekassa om avbrudd, slik at stipend/lån ikke fortsetter å bli utbetalt.

Hva er konsekvensene for brudd på alkohol reglene?

Normalt vil du bli bortvist 3.5 dager, avhengig av omstendigheter. Hver sak behandles individuelt

Er det mulig å få vegetarmat på skolen?

Ja, dette må avtales med kjøkkenet

Får man studiepoeng hvis man ikke bor på skolen?

Nei, dette er bestemt av departementet.

Hva er vanlig å ha med på folkehøgskole?

Vanskelig å svare på. Foruten, klær til hele skoleåret og personlige ting, er det lurt å ha med sovepose. Mange tar med sykkel, ski, skøyter. Det kan være lurt å ha med noe som kan gjøre rommet litt personlig; bilder, plakater o.l. (disse må festes med tape-masse).

Får man vitnemål og studiepoeng?

Ja, du får to studiepoeng for folkehøgskole, militærtjeneste eller siviltjeneste.

Når begynner skoleåret?

Opplysninger om skolestart, ferier og skoleslutt vil du finne under for Elevene.

Må man sove på skolen hver natt?

Nei, det styrer du selv, men vi ber deg skrive at du er borte i "bortreiseboka".

Er det mulig å få glutenfri mat på skolen?

Ja, skolen tar hensyn til elever med spesielle matbehov. Gi beskjed om dette før skolestart.

Er det mange utenlandske elever på skolen?

Internasjonal linje har normalt ca 15 elever. Disse kommer fra hele verden, både fra EU-land og utenfor.

Har man frihelger, i tilfellet hvor lange er de?

Du skal velge et visst antall lørdager med undervisning (lørdagseminarer). Disse lørdagene velger du ut fra interesse eller ut fra hvilke helger du ønsker å dra hjem. Undervisningen på fredager er ferdig 13:45. Vi har ingen langhelger.

Får vi noe skap som vi kan låse?

Nei. Verdisaker bør en ha på rommet og låse rommet.

Kan man bo utenfor skolen?

Ja, det er mulig, men departementet forlanger at du bor på skolen for å få studiepoeng. Du vil også miste mye av det sosiale ved ikke å bo på skolen.

Hvor lang tid det tar fra man har sendt søknad til skolen, til man får svar?

Normalt sendes svar innen få dager (etter opptaksstart 1. februar). Når mange søker samme linje, må vi av og til vente på svar fra søkere før vi kan sende ut nye tilbud.

Hvordan er kjønnsfordelingen på skolen?

Kjønnsfordelingen pleier å være ca 35% gutter og 65% jenter.

Hvor mye oppholdspenger må man betale hver måned?

Halvdelen av oppholdspengene skal være betalt før nyttår, og første innbetaling må skje innen utløpet av september. For vårsemesteret må innbetaling starte i januar, og alt må være betalt innen skoleslutt. Utbetalingene fra Lånekassa for august og januar er mye høyere enn i de andre månedene. Du bør derfor betale mer i oppholdspenger i september og januar. Etter din første innbetaling i hvert halvår, fordeles resten av halvårsbeløpet på de øvrige månedene. Lånekassa utbetaler hver måned fra august/september til og med mai.

hvor mye koster det å ta buss til sentrum fra skolen?

Se Akt - priser . Vi anbefaler at du bruker AKT (Agder Kollektivtrafikk) sin app. Den er enkel å bruke og gir god rabatt.

Når får vi tilsendt informasjon om skolestart og ting vi må ha med?

Den informasjonen blir sendt ut på forsommeren, normalt første i halvdel av juni.

Hvordan kan man få bestilt gjesterom til første dagen?

Ring skolen på tlf: 38 16 82 00 eller send en e-post til kontor@agder.fhs.no

Legger skolen stor vekt på karakterene til elevene som søker?

Vi ser på orden og oppførsel, først og fremst fravær (se opptakskriterier for skolen). Utover det legger vi ikke vekt på karakterene.

Har skolen en felles reise i tillegg til linjeturene?

Det varierer noe, men dagsturer og muligens overnattingsturer.

Må man betale kost og losji hvis man bor utenfor skolen?

Nei. Bor du utenfor skolen betaler mindre, men du betaler for lunsj, strøm etc. Linjepenger til studieturer, materiell mm. må du også betale.

Når er søknadsfristen?

Folkehøgskolene har ingen søknadsfrist, men begynner å ta opp elever fra 1.februar. Deretter fortsetter opptaket til skolen er fullt. Jo tidligere du søker, jo større er sjansen for å få plass. Se også opptakskriterier.

Når får vi studentkort?

I løpet av de 2 første ukene får du digitalt studentkort. Før skolestart får du en elevplassbekreftelse som du kan bruke ved reise til skolen. Vi bruker ISIC kort som kan brukes i hele hele Europa.

Internatet

Hvor høyt er det under sengen?

Høyde under sengene er 20 cm

Hvor store er rommene?

Enkeltrommene er ca 9 kvm og dobbeltrommene 13 kvm.

Hvor mye skapplass er det på rommene

Hver elev har et dobbeltskap, en seksjon med hyller og en seksjon for å henge klær

Har rommene skrivebord?

Ja, det finnes skrivebord på alle rommene.

Har skolen gode senger?

Vi bruker Jensen rammemadrasser og får mye skryt av sengene.

Hvor mye lagringsplass har hyblene?

4 elever deler en bod med hyller

Kan man lage mat på internatet?

Ja, hver seksjon på internatet har et lite kjøkken med kjøleskap og komfyr. Matvarer som brukes på internatet må du betale selv.

Må man ha med dyne og pute?

Ja, pluss sengetøy. Det er lurt å ha med et ekstra sett. Husk også å ta med håndklær. Dette gjelder kun elever fra Norge. Utenlandske elever vil få låne alt sengetøy og håndklær av skolen.

Kan kjærester bo på samme rom?

Ja, så sant vi kan få det til i romfordelingen.

Kan man velge å bo sammen med en man kjenner fra før?

Du kan spørre om å få dele rom med en du kjenner. Det pleier å ordne seg. Det er viktig at begge skriver dette i søknaden (eller gir beskjed i etterkant).

Kan man ha besøk i uka også?

Ja, det går bra. Det kan nok ofte også la seg gjøre at besøket kan være med og se hvordan du har det på linja

Er man garantert enkeltrom hvis man har søkt om dette?

Nei. Som regel vil du få det du ønsker, men enkelte år kan ønske om enerom være større enn kapasiteten. Har du spesielle behov (via legeerklæring etc.) vil du garantert få enerom.

Når får vi vite om vi får enkeltrom?

Vanligvis ved skolestart. Romfordelingen gjøres uka før skolestart. Hvis dette er avgjørende for ditt skolevalg kan du ta dette opp med skolen.

Deler gutt og jente rom?

Nei. (Vi kan gjøre unntak for par). I hver boenhet (4 personer) bor elever av samme kjønn. Men i hver av internatets 6 bogrupper er det en miks av gutter og jenter.

Deler man rom med noen fra den samme linjen?

Oftest prøver man å blande linjer, men i år blir linjene kohortene og vil bo nær hverandre

Får man egen nøkkel til internatet?

Internatet har kodelås. Det skal være sovero klokken 23:00, men du kan komme inn når som helst. Bare husk å ta hensyn til dem som sover.

Er det et tidspunkt alle skal være inne om kvelden?

Nei. Internatet låses klokka 23:00, men du får nøkkel slik at du kan komme inn når du ønsker (bare husk å ta hensyn til dem som sover).

Er det leselamper på rommene?

Ja, på skrivebordet. Denne kan flyttes og brukes som leselampe på sengen.

Hvor store er sengene?

Sengene måler 80 x 200 og er Jensen rammemadrasser - gode senger.

Er det mulig at kjæresten kan være med å overnatte den første natta når skolen begynner?

Ja, det går helt fint. Hvis du bor på enkeltrom kan venn/kjæreste låne madrass og overnatte på rommet. Åpningsdagen er det nokså fullt, men ellers finnes det også gjesterom.

Kan man ta med egen tv og ha på rommet?

Skolen har ikke noe i mot dette, men det finnes ikke antenne-inntak på rommene.

Er det kleshengere i klesskapet?

I utgangspunktet ikke. Det finnes likevel noen på mange rom, men ikke ta det for gitt. Kleshengere er billig å kjøpe.

Kan man ha med seg stasjonære datamaskiner for å ha på rommet?

Ja, men vi har bare trådløst internett. Du trenger derfor et trådløst nettverkskort for å å internett-tilgang.

Er det plass til foreldre eller søsken som kommer på besøk på gjesterommene?

Normalt, ja, men dette året kan foreldre ikke overnatte på skolen. Vi anbefaler Åros camping - de har mange hytter - eller hotell.

Har internatkjøkkenet alt man trenger av utstyr til matlaging?

Alt finnes ikke her. Du vil finne komfyr, kjøleskap, gryter, stekepanne, tallerkener etc. og noen kjøkkenredskaper. I hovedsak vil du jo spise i matsalen.

Hvordan er reglene for hold av kjæledyr på skolen/internatet?

Kjæledyr av alle slag (inkl. fisk) er dessverre ikke tillatt (bl.a. pga. allergi).

Er det mulig å bytte rom hvis jeg overhodet ikke kommer overens med romkameraten?

Det hender at to personer er så ulike at det blir vanskelig å dele rom. Så langt det er mulig (og ledig rom) prøver vi å ordne slike rombytter.

Er det lov å nyte alkohol på internatet?

Nei, det er ikke tiltatt. Du kan heller ikke oppbevare alkohol på internatet.

Hvorfor får vi ikke vite om vi får enkeltrom før skolestart?

Fordelingen av rom gjøres av internatleder uken før skolestart. I tillegg kan elevopptak skje helt fram til skolestart. Vi vet derfor ikke hvor mange elever som har spesielle behov som gjør at de må få fortrinnsrett på enkeltrom.

Hvorfor er det ikke tillatt å oppbevare alkohol på skolen når alle er over 18?

Dette spørsmålet krever et omfattende svar. Det er viktig å huske at et internat ikke er et hybelhus, men en del av skolen og skolens læringsarena. Derfor påvirkes dette av skolens alkoholpolitikk. Agder folkehøgskole har ingen pekefingerholdning til alkohol generelt, men ønsker ikke at skolen skal være et sted der elever begynner å drikke eller øker sitt alkoholkonsum. Vi tror at oppbevaring av alkohol fører til mer alkoholbruk fordi tilgjengeligheten er større. I tillegg mener vi at fristelsen for å drikke på internatet øker. Vi ønsker også å ta ekstra vare på elever som måtte komme fra hjem eller miljøer med alkoholproblemer.

Har skolen tørkestativ eller må man ha med selv?

Det finnes tørkemuligheter i vaskerommet. I tillegg finnes noen stativer på internatet.

Er det mulighet å ha overnattingsbesøk på hverdagene også?

Ja, det går bra. Kanskje kan de være med deg i noen linjetimer om det passer?

Hva finnes av møbler på rommene?

Hver elev har seng, skrivebord, stol, todelt skap (hyller + seksjon til å henge klær) og hylle over sengen. I tillegg har rommene vask, speil og en liten toaletthylle. Du kan se et av rommene som panoramabilde

Spørsmål om linjene

Film: Hvilket utstyr finnes på linja?

All filming og redigering foregår på digitalt utstyr. Aulaen har 5,5x3,5m lerret, 35mm kinomaskin med Dolby surround lydsystem og prosjektor/DVD/Blue-ray.

Film: Hvilke redigeringsprogrammer bruker skolen?

På Mac bruker vi i hovedsak Final Out Pro, Adobe Aftereffects og Photoshop. På pc brukes først og fremst Adobe Premiere Pro, Photoshop og After Effects

Film: Må elevene på film kjøpe mac selv?

Nei, skolen har maskiner til redigering.

Global utvikling: Hvilke vaksiner må man ta?

Du finner god informasjon om vaksiner her

Global utvikling: Samarbeider skolen med andre organisasjoner?

Ja, vi har et samarbeid med strømmestiftelsen

Kunst - kultur: Må jeg ha med arbeidstøy?

Ja, vi maler mye med akryl, som fort setter seg fast på klærne

Kunst - kultur: Må jeg ha med eget tegne/maleutstyr?

På linja har vi det meste av det du trenger til maling og tegning. Har du eget utstyr som du foretrekker så ta det gjerne med.

Kunst - kultur: Har linja datamaskiner?

Ja, en Mac med Adobe Creative Suite

Kunst - kultur: Må jeg ha drevet med kunst før?

Nei, du vil få oppfølging fra der du står.

Kunst - kultur: Er det bare abstrakt kunst?

Nei, linja legger opp til stor frihet. Du vil også få opplæring i elementære tegne/maleteknikker

Norwegian L&C: Må man kunne engelsk?

Ja, engelsk er undervisningsspråk i starten før norsk overtar.

Reiseliv og utvikling: Trenger jeg spesielle klær eller utstyr?

Nei, du klarer deg med allminnelig godt norsk utstyr/tøy

Reiseliv og utvikling: Må jeg ta mye vaksine?

Vi tenger å beskytte oss mot malaria, hepatitt A og B og diaré. Dette organiserer vi på linja.

Reiseliv og utvikling: Trenger jeg forkunnskaper for å gå på Reiselivslinja?

Nei, men du bør være interessert i reiseliv og i hva som skjer rundt oss.

Reiseliv og utvikling: Hvor lenge varer studieturene?

Det kan nok variere noe, men normalt cirka 2 uker til Asia. De andre turene er kortere - opptil en uke.

Fritid

Kan man leie båt?

Skolen har kun kanoer, men disse kan brukes av elevene etter gjennomført sikkerhetskurs .

Er det fine steder å gå tur?

Skolen ligger ved Kvernhusvannet. Det er en fin løype som går rundt vannet (3,3 km). Her finner du også speiderhytta med et fint friområde - brygge, bord, benker, bålplass og griller. Fra løypa rundt Kvernhusvannet kan du gå videre til Årosveden, Åros og Høllen.

Er det mange arrangementer i nærområdet?

Søgne Gamle Prestegård er omgjort til et kultur- og konsertsted. Her finnes utstillinger og noen konsertert. Ellers vil det være mest naturlig å dra til Kristiansand for å oppleve kultur.

Er det langt til nærmeste matvarebutikk?

Det er ca. 15 minutter å gå til nærmeste butikk. Her finner du også post i butikk.

Er det noen muligheter for å drive med fysisk aktivitet på fritiden? 

Ja. Skolens gymsal og treningsrom er tilgjengelig hele døgnet. Vi har også sandvolleyballbane og fint turterreng.

Har dere strykejern?

Ja. Det finner du på vaskeriet.

Må man ha eget vaskemiddel?

Ja. Det får du kjøp i nærmeste butikk.

Hvor langt er det til nærmeste kjøpesenter?

På Tangvall i Søgne finnes mange typer butikker, men for finne kjøpesentra må du til Kristiansand. De største kjøpesentrene ligger ved dyreparken - sørlandsparken, øst for Kristiansand. Her finner du blant annet Sørlandssenteret som er nordens største kjøpesenter.

Hvor er nærmeste pub?

Den ligger på Tangvall, 5 km fra skolen. Det finnes også restaurant i Høllen. Vi minner samtidig om skolens alkoholreglement; du kan ta en øl eller to og komme tilbake til skolen forutsatt at du ikke er overstadig beruset og går og legger deg når du kommer tilbake.